Handel & distribution i syfte att stärka Er konkurrenskraft!

Ladda hem vår katalog för att se vårt omfattande sortiment av ätbara och icke ätbara produkter!

Följ oss på facebook för att se våra produktnyheter och annat aktuellt!

Copyright Hallberga Trading

UPPHOVSRÄTTS- OCH ANSVARSMEDDELANDE

COPYRIGHT- AND DISCLAIMER NOTIFICATION

Samtliga varumärken och illustrationer på denna webbplats ägs av respektive bolag och är upphovsrättsskyddad egendom tillhörande respektive bolag, dess dotterbolag eller filialbolag och/eller licensgivare via tredje part. Alla varumärken, servicemärken, firmanamn och varuskyltningar tillhör respektive bolag, eller dess filialbolag eller licensgivare. Inget material från denna webbplats får kopieras, reproduceras, återges, postas, överlåtas eller på något sätt distribueras utan medgivande. © Hallberga Trading, eftertryck förbjudes.

Hallberga Trading ansvarar inte för innehållet på sidor som länkas härifrån.

Hallberga Trading kan inte utesluta att eget material på indexsida och underliggande sidor eventuellt innehåller fel eller kan behöva uppdateras på grund av förändrade lager- eller prissituationer. De mest aktuella uppgifterna erhålls via telefonkontakt.

Hallberga Trading hanterar inga cookies på denna webbplats. Skulle din dator spara uppgifter om webbplatsen beror det på dina personliga browserinställningar.

---------------------------------------------------------------------------------------------

All trademarks and illustrations on this website are owned by the respective company and is copyrighted property belonging to the respective company, their subsidiarys or branches and/or their third party licensers. All trademarks, servicemarks, company names and product signs belong to the respective company, their branches or third party licensers. No material from this website may be copied, reproduced, presented, posted,  or be distributed in any way without consent.© Hallberga Trading, all reproduction prohibited.

Hallberga Trading disclaims all responsibility as to the content of pages linked from here.

Hallberga Trading cannot exclude the possibility that the indexpage or its underpages might contain wrong information or are due update because of changed storage- or pricing situations. The most current information will be provided by phone.

Hallberga Trading does not handle any cookies on this website. If your computer keeps track of this site this is because of your personal browser settings.

          HALLBERGA TRADING TÅRTDEKORATIONER & FÖRNÖDENHETER

Högkvalitativa och säkra produkter till livsmedelsnäring, konditori och bageri