Handel & distribution i syfte att stärka Er konkurrenskraft!

Ladda hem vår katalog för att se vårt omfattande sortiment av ätbara och icke ätbara produkter!

Följ oss på facebook för att se våra produktnyheter och annat aktuellt!

Copyright Hallberga Trading

EGENTILLSYN

Hallberga Trading säkerställer i enlighet med EU:s hygienförordning att verksamheten drivs med egentillsyn genom rutiner som är förankrade i ett egenkontrollprogram baserat på riskanalys av kritiska styrpunkter (HACCP).

Verksamhetsbeskrivning och egentillsyn vid Hallberga Trading ger större säkerhet för uteslutning av fysiska, mikrobiologiska och kemiska faror.

 Den företagsinterna manualen "Verksamhetsbeskrivning och egentillsyn" omfattar i tolv kapitel utöver HACCP-planen beskrivningar av rutiner och policys Hallberga Trading lägger till grund för sin verksamhet.

Hallberga Trading är certifierat enligt IP Livsmedel.

Certifikatet omfattar försäljning av ätbara dekorationer

och därtill relaterade produkter. Hallberga Trading är även ekocertifierat genom ProSanitas Certifiering AB SE-EKO-07.

Ekocertifikatet omfattar införsel av kolonialvaror.

- IP/GC-nr. 05-25252 -

HallbergaTrading safeguards, in compliance with EU hygiene regulations, that its operations are executed by self-supervision through practices that are based on self-control by hazard analysis and critical control points (HACCP).

The description of operations, and the self-supervision at Hallberga Trading provides greater security for the exclusion of physical, microbiological and chemical hazards.

The in-house manual,"Standards of Quality and self-supervision" comprises twelve chapters in addition to the HACCP-plan with descriptions of procedures and policies HallbergaTrading has put in place as the basis for its activities.

Hallberga Trading is certified according to IP Food.

The certificate includes the sale of edible decorations

and related products. Hallberga Trading is also certified for organic production by ProSanitas Certifiering AB SE-EKO-07.

The certificate comprises the bringing in of groceries.

Kontakta oss för aktuellt giltiga kopior.

Contact us for current valid copies.

 

          HALLBERGA TRADING TÅRTDEKORATIONER & FÖRNÖDENHETER

Högkvalitativa och säkra produkter till livsmedelsnäring, konditori och bageri